top of page

PROJEKTNI PARTNERJI

Grobina Adult Education center (PIC) - LATVIJA

Center za izobraževanje odraslih Grobina (PIC) je bil ustanovljen leta 1996. Center deluje na področju razvoju tečajev neformalnega izobraževanja odraslih, seminarjev, izvajanja projektov.
Cilji Centra za izobraževanje odraslih Grobina:
- zagotoviti kakovostno izobraževanje odraslih za vse sloje družbe
- izboljšati vsebine izobraževanja odraslih s poudarkom na potrebah 21. stoletja in e-učenja
- oblikovati programe izobraževanja odraslih za zmanjšanje števila osipnikov
- spodbujanje odraslih in starejših srednjih let k vpisu v programe vseživljenjskega učenja
- spodbujanje odraslih k prekvalificiranju in pridobivanju novega poklica
- izboljšati obstoječe izobraževalne programe in razviti nove programe izobraževanja odraslih v skladu z zahtevami evropskega trga dela
- krepiti nacionalno in mednarodno sodelovanje
- razvijati netradicionalne in inovativne študijske programe (medgeneracijski tečaji in tečaji kooperativnega učenja)
- ustvariti in vzdrževati zbirko podatkov o izobraževanju odraslih v državi.
Center za izobraževanje odraslih Grobina je član Latvijskega združenja za izobraževanje odraslih.

Webpage - https://www.grobinaspic.com

Ecocenter Közhasznú Alapítvány - MADŽARSKA

Fundacija Ecocenter Benefit povezuje izobraževanje, kulturo, zdravje in okolju prijazna vprašanja za trajnosten, kakovosten življenjski slog ter za varovanje kulturnega in naravnega okolja. Glavne dejavnosti Fundacije so zagotavljanje izobraževanj in usposabljanj iz različnih predmetov za posameznike, šole, mala in srednja podjetja, organizacije, storitve svetovanja in priznavanja kompetenc, da bi povezali izobraževanje in usposabljanje s kakovostnim, trajnostnim načinom življenja. Ustanova redno organizira dogodke, forume, delavnice, programe zdravstvenih pregledov, konference in tematske dneve za lokalno prebivalstvo, otroke, mladino, nevladne organizacije in podjetja, da bi dosegla svoje glavne cilje.

Spletna stran - http://www.ecocenter.hu/en/

Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo Para El Desarrollo Sostenible (AIFED) - ŠPANIJA

AIFED je lokalna organizacija, ki deluje na področju usposabljanja, kulture in zaposlovanja v Granadi v Španiji.
Organizacija sodeluje z drugimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi agencijami pri organizaciji kulturnih dejavnosti in usposabljanja za inovacije in dostopa do zaposlitve.
Njihovo društvo razvija programe in delovne dejavnosti ter podporo zaposlovanju, spodbuja razvoj in promocijo prostovoljskih programov, podpira vključevanje e-izobraževanja v izobraževanje in strokovno usposabljanje.
Državljane skušajo približati evropskim institucijam tudi s sodelovanjem v evropskih programih.

 

Webpage - https://www.aifed.es/en/home/

Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (LURS) - SLOVENIJA

Ljudska univerza Rogaška Slatina je že več kot 50 let neprofitni ponudnik izobraževanja in usposabljanja odraslih za skupnost v lokalni regiji in širše. Izvajajo 10 formalnih izobraževalnih programov, ki vključujejo tako srednje šole kot programe poklicnega usposabljanja (kot so gostinstvo, kuharstvo, prodaja, gospodarstvo, varstvo otrok, promet, turizem). Njihova organizacija ponuja številne izobraževalne programe v skladu s potrebami in željami odrasle populacije po nadaljnjem usposabljanju in izobraževanju. Področje neformalnega izobraževanja pokrivajo z različnimi seminarji, tečaji, predavanji, literarnimi večeri in še marsikaj. Ponujajo tudi druge oblike usposabljanja, kot so programi osebne rasti, različne delavnice, računalniški tečaji za brezposelne in starejše, jezikovni tečaji, računalniški tečaji in računovodstvo. Ponujajo različne izobraževalne programe za odrasle s posebnimi potrebami za lokalni varstveno delovni center. Organizirajo programe usposabljanja za druge izobraževalno in didaktično prikrajšane skupine odraslih, kot so priseljenci, brezposelni in tujci. Ponujajo tudi 19 programov nacionalne poklicne kvalifikacije in organizirajo različne tečaje za brezposelne, kot so jezikovni, računalniški in računovodski tečaji ter jezikovne in plesne tečaje za otroke v vrtcih. Imajo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer ponujajo različne dejavnosti vseživljenjskega učenja starejšim od 55 let. Dejavnosti vključujejo jezikovne tečaje, tečaje računalniškega opismenjevanja, študijske skupine, dejavnosti zdravega načina življenja, predavanja, delavnice, izlete in še marsikaj.

Webpage - https://lu-rogaska.si

G.G. Eurosuccess Consulting Limited - CIPER

Glavni cilj Eurosuccess Consultinga je informiranje in podpora, predvsem posameznikom in podjetjem, glede izkoriščanja evropskih in nacionalnih skladov. Z izkoriščanjem možnosti financiranja uspevajo zasnovo, razvoj in uresničevanje svojih strateških ciljev ter tako dosegajo svoje operativne potrebe.
Poleg tega organizacija sodeluje, tako kot koordinatorka kot partner, pri več projektih v okviru različnih evropskih programov in pobud, kot so Vseživljenjsko učenje, ERASMUS + in Justice, ter je tudi eden od organov za ocenjevanje predlogov, predloženih v okviru različnih programov EU.
V zvezi s sektorjem projektnega vodenja ima Eurosuccess Consulting bogate izkušnje z razvojem materialov, orodij in metodologij v zvezi z različnimi veščinami/kompetencami (vključno z orodji IKT za namene ocenjevanja in usposabljanja ter okolji za e-učenje) za različne skupine, kot so otroci, mladi, odrasli, podjetniki, poslovneži in zaposleni, ranljive skupine družbe, kot so ljudje iz skupine NEET, zaporniki in bivši zaporniki ter drugi.
Na podlagi zgornjih izkušenj, znanja in zmogljivosti ter vzpostavljene mreže s partnerskimi organizacijami in strokovnjaki na Cipru in v tujini je Eurosuccess Consulting sposoben podpreti vsa prizadevanja, potrebna za razvoj uspešnih predlogov, s tem pa tudi aktivnosti izvajanja projektov.

 

Webpage - https://www.eurosc.eu/en/

Igor, Obrt za cjeloživotno učenje, vl.Igor Štavlic, Marindvor - HRVAŠKA

IGOR, Center vseživljenjskega učenja, je avgusta 2019 ustanovil Igor Štavlić po svojih 25 letih delovnih izkušenj v poslovnem sektorju in sektorju izobraževanja odraslih. IGOR je zasebno podjetje, ki ponuja neformalno izobraževanje odraslih. Izvajajo izobraževanja na področju podjetništva in gospodarstva, podeželskega turizma in ekoturizma, tečajev za učitelje, poslovnega komuniciranja, finančne pismenosti, osebnega razvoja in druga izobraževanja za prave veščine za zaposlitev in življenjske veščine, skladno z Evropsko agendo spretnosti. Do zdaj je bila organizacija vključena v številne EU projekte kot kratkoročni strokovnjak za izobraževanje. Novembra 2020 se je IGOR, d.o.o organizacija pridružila Paktu za spretnosti Evropske komisije v okviru Evropske agende spretnosti, spretnosti za delovna mesta. Tudi Igor Štavlić, lastnik, je certificiran trener v izobraževanju odraslih s strani Agencije za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih Hrvaške in v imenu tega IGOR, Center za vseživljenjsko učenje lahko izvaja različna izobraževanja in delavnice za odrasle in druge ciljne skupine. Glede na specifične zahteve posameznih skupin sodelujejo z različnimi zunanjimi strokovnjaki.

image_2021-04-18_135033.png
Hungary_ECO logo.jpg
bottom of page